Address
304 North Cardinal
St. Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

Pin Laptop IBM Lenovo ThinkPad T60 R60 SL400

430.000

 • Dung Lượng: 4400mAh
 • Voltage: 11.1V
 • Số Lượng Cell: 6Cell
 • Loại Cell: Li-ion
 • Màu Sắc: Đen
 • Bảo Hành: 12 tháng. Lỗi đổi mới
 • Tình Trạng Sản Phẩm: Mới 100%
 • Xuất sứ: China / Hàng thay thế
Danh mục:

Mô tả

Pin Laptop IBM Lenovo ThinkPad T60 R60 SL400

Pin Laptop IBM Lenovo ThinkPad T60 R60 SL400

Pin Laptop IBM Lenovo ThinkPad T60 R60 SL400Pin Laptop IBM Lenovo ThinkPad T60 R60 SL400Pin Laptop IBM Lenovo ThinkPad T60 R60 SL400Pin Laptop IBM Lenovo ThinkPad T60 R60 SL400

Tương thích với các mã Pin Laptop IBM Lenovo ThinkPad T60 R60 SL400

40Y6795, 40Y6797, 40Y6799, 41N5666, ASM 92P1128, ASM 92P1130, ASM 92P1132, ASM 92P1138, ASM 92P1140, ASM 92P1142, FRU 42T4502, FRU 42T4504, FRU 42T4513, FRU 42T461, FRU 42T4619, FRU 42T5233, FRU 92P1127, FRU 92P1129, FRU 92P1131, FRU 92P1133, FRU 92P1137, FRU 92P1139, FRU 92P1141

Tương thích với các mã máy Pin Laptop IBM Lenovo ThinkPad T60 R60 SL400

IBM

IBM ThinkPad R60 Series

ThinkPad R60 0656, ThinkPad R60 0657,

ThinkPad R60 0658, ThinkPad R60 0659,

ThinkPad R60 9444, ThinkPad R60 9445,

ThinkPad R60 9446, ThinkPad R60 9447,

ThinkPad R60 9455, ThinkPad R60 9456,

ThinkPad R60 9457, ThinkPad R60 9458,

ThinkPad R60 9459, ThinkPad R60 9460,

ThinkPad R60 9461, ThinkPad R60 9462,

ThinkPad R60 9463, ThinkPad R60 9464

IBM ThinkPad R60e Series

ThinkPad R60e 0656, ThinkPad R60e 0657,

ThinkPad R60e 0658, ThinkPad R60e 0659,

ThinkPad R60e 9444, ThinkPad R60e 9445,

ThinkPad R60e 9446, ThinkPad R60e 9447,

ThinkPad R60e 9455, ThinkPad R60e 9456,

ThinkPad R60e 9457, ThinkPad R60e 9458,

ThinkPad R60e 9459, ThinkPad R60e 9460,

ThinkPad R60e 9461, ThinkPad R60e 9462,

ThinkPad R60e 9463, ThinkPad R60e 9464

IBM ThinkPad R61 Series

ThinkPad R61 7642, ThinkPad R61 7643,

ThinkPad R61 7644, ThinkPad R61 7645,

ThinkPad R61 7646, ThinkPad R61 7647,

ThinkPad R61 7648, ThinkPad R61 7649,

ThinkPad R61 7650, ThinkPad R61 7657,

ThinkPad R61 8919, ThinkPad R61 8920,

ThinkPad R61 8927, ThinkPad R61 8928,

ThinkPad R61 8929, ThinkPad R61 8930,

ThinkPad R61 8933, ThinkPad R61 8934,

ThinkPad R61 8935, ThinkPad R61 8936,

ThinkPad R61 8937, ThinkPad R61 8944,

ThinkPad R61 8945, ThinkPad R61 8947,

ThinkPad R61 8948, ThinkPad R61 8949

IBM ThinkPad R61e Series

ThinkPad R61e 7642, ThinkPad R61e 7643,

ThinkPad R61e 7644, ThinkPad R61e 7645,

ThinkPad R61e 7646, ThinkPad R61e 7647,

ThinkPad R61e 7648, ThinkPad R61e 7657,

ThinkPad R61e 8914, ThinkPad R61e 8918,

ThinkPad R61e 8919, ThinkPad R61e 8920,

ThinkPad R61e 8927, ThinkPad R61e 8928,

ThinkPad R61e 8929, ThinkPad R61e 8930,

ThinkPad R61e 8932, ThinkPad R61e 8933,

ThinkPad R61e 8934, ThinkPad R61e 8935,

ThinkPad R61e 8936, ThinkPad R61e 8937

IBM ThinkPad R61i Series

ThinkPad R61i 7642, ThinkPad R61i 7643,

ThinkPad R61i 7644, ThinkPad R61i 7645,

ThinkPad R61i 7646, ThinkPad R61i 7647,

ThinkPad R61i 7648, ThinkPad R61i 7649,

ThinkPad R61i 7657, ThinkPad R61i 8914,

ThinkPad R61i 8919, ThinkPad R61i 8920,

ThinkPad R61i 8927, ThinkPad R61i 8928,

ThinkPad R61i 8929, ThinkPad R61i 8930,

ThinkPad R61i 8933, ThinkPad R61i 8934,

ThinkPad R61i 8935, ThinkPad R61i 8936,

ThinkPad R61i 8937

IBM ThinkPad T60 Series

ThinkPad T60 1951, ThinkPad T60 1952,

ThinkPad T60 1953, ThinkPad T60 1954,

ThinkPad T60 1955, ThinkPad T60 1956,

ThinkPad T60 2007, ThinkPad T60 2008,

ThinkPad T60 2009, ThinkPad T60 2613,

ThinkPad T60 2623, ThinkPad T60 2637,

ThinkPad T60 6369, ThinkPad T60 6371,

ThinkPad T60 6372, ThinkPad T60 6373,

ThinkPad T60 6374, ThinkPad T60 6457,

ThinkPad T60 6458, ThinkPad T60 6459,

ThinkPad T60 6460, ThinkPad T60 6461,

ThinkPad T60 6462, ThinkPad T60 6463,

ThinkPad T60 6465, ThinkPad T60 6466,

ThinkPad T60 6467, ThinkPad T60 6468,

ThinkPad T60 6469, ThinkPad T60 6470,

ThinkPad T60 6471, ThinkPad T60 8742,

ThinkPad T60 8741, ThinkPad T60 8743,

ThinkPad T60 8744, ThinkPad T60 8745,

ThinkPad T60 8746

IBM ThinkPad T60p Series

ThinkPad T60p 1951, ThinkPad T60p 1952,

ThinkPad T60p 1953, ThinkPad T60p 1954,

ThinkPad T60p 1955, ThinkPad T60p 1956,

ThinkPad T60p 2007, ThinkPad T60p 2008,

ThinkPad T60p 2009, ThinkPad T60p 2613,

ThinkPad T60p 2623, ThinkPad T60p 2637,

ThinkPad T60p 6369, ThinkPad T60p 6370,

ThinkPad T60p 6371, ThinkPad T60p 6372,

ThinkPad T60p 6373, ThinkPad T60p 6374,

ThinkPad T60p 6457, ThinkPad T60p 6458,

ThinkPad T60p 6459, ThinkPad T60p 6460,

ThinkPad T60p 6461, ThinkPad T60p 6462,

ThinkPad T60p 6463, ThinkPad T60p 6465,

ThinkPad T60p 6466, ThinkPad T60p 6467,

ThinkPad T60p 6468, ThinkPad T60p 6469,

ThinkPad T60p 6470, ThinkPad T60p 6471,

ThinkPad T60p 8741, ThinkPad T60p 8742,

ThinkPad T60p 8743, ThinkPad T60p 8744,

ThinkPad T60p 8745, ThinkPad T60p 8746

IBM ThinkPad T61 Series

ThinkPad T61 6458, ThinkPad T61 6459,

ThinkPad T61 6461, ThinkPad T61 6462,

ThinkPad T61 6463, ThinkPad T61 6464,

ThinkPad T61 6465, ThinkPad T61 6467,

ThinkPad T61 6468, ThinkPad T61 6470,

ThinkPad T61 6471, ThinkPad T61 8890,

ThinkPad T61 8892, ThinkPad T61 8893,

ThinkPad T61 8894, ThinkPad T61 8896,

ThinkPad T61 8899, ThinkPad T61 8900,

ThinkPad T61 8938, ThinkPad T61 8939

IBM ThinkPad T61p Series

ThinkPad T61p 6457, ThinkPad T61p 6458,

ThinkPad T61p 6461, ThinkPad T61p 6462,

ThinkPad T61p 6463, ThinkPad T61p 6464,

ThinkPad T61p 6465, ThinkPad T61p 6466,

ThinkPad T61p 6467, ThinkPad T61p 6468,

ThinkPad T61p 6470, ThinkPad T61p 6471,

ThinkPad T61p 8890, ThinkPad T61p 8892,

ThinkPad T61p 8893, ThinkPad T61p 8894,

ThinkPad T61p 8895, ThinkPad T61p 8896,

ThinkPad T61p 8897, ThinkPad T61p 8898,

ThinkPad T61p 8899, ThinkPad T61p 8900,

ThinkPad T61p 8938, ThinkPad T61p 8939

IBM ThinkPad Z60m Series

ThinkPad Z60m 0660, ThinkPad Z60m 0672,

ThinkPad Z60m 0673, ThinkPad Z60m 0674,

ThinkPad Z60m 0675, ThinkPad Z60m 2529,

ThinkPad Z60m 2530, ThinkPad Z60m 2531,

ThinkPad Z60m 2532, ThinkPad Z60m 9450,

ThinkPad Z60m 9451, ThinkPad Z60m 9452,

ThinkPad Z60m 9453

IBM ThinkPad Z61e Series

ThinkPad Z61e, ThinkPad Z61e 0660,

ThinkPad Z61e 0672, ThinkPad Z61e 0673,

ThinkPad Z61e 0674, ThinkPad Z61e 0675,

ThinkPad Z61e 2529, ThinkPad Z61e 2530,

ThinkPad Z61e 2531, ThinkPad Z61e 2532,

ThinkPad Z61e 9450, ThinkPad Z61e 9451,

ThinkPad Z61e 9452, ThinkPad Z61e 9453

IBM ThinkPad Z61m Series

ThinkPad Z61m, ThinkPad Z61m 0660,

ThinkPad Z61m 0672, ThinkPad Z61m 0673,

ThinkPad Z61m 0674, ThinkPad Z61m 0675,

ThinkPad Z61m 2529, ThinkPad Z61m 2530,

ThinkPad Z61m 2531, ThinkPad Z61m 2532,

ThinkPad Z61m 9450, ThinkPad Z61m 9451,

ThinkPad Z61m 9452, ThinkPad Z61m 9453

IBM ThinkPad Z61p Series

ThinkPad Z61p, ThinkPad Z61p 0660,

ThinkPad Z61p 0672, ThinkPad Z61p 0673,

ThinkPad Z61p 0674, ThinkPad Z61p 0675,

ThinkPad Z61p 2529, ThinkPad Z61p 2530,

ThinkPad Z61p 2531, ThinkPad Z61p 2532,

ThinkPad Z61p 9450, ThinkPad Z61p 9451,

ThinkPad Z61p 9452, ThinkPad Z61p 9453

LENOVO

Lenovo ThinkPad R500,

Lenovo ThinkPad T500,

Lenovo ThinkPad W500

Lenovo ThinkPad R61 Series(14.1″ & 15.0″ standard screens and 15.4″ widescreen)

ThinkPad R61 8914, ThinkPad R61 8918,

ThinkPad R61 8932, ThinkPad R61 8942,

ThinkPad R61 8943

Lenovo ThinkPad R61e Series(15.4″ widescreen)

ThinkPad R61e 7649, ThinkPad R61e 7650

Lenovo ThinkPad R61i Series(14.1″ & 15.0″ standard screens and 15.4″ widescreen)

ThinkPad R61i 7650, ThinkPad R61i 8918,

ThinkPad R61i 8932, ThinkPad R61i 8943

Lenovo ThinkPad T61 Series(14.1″ standard screens and 15.4″ widescreen)

ThinkPad T61 6457, ThinkPad T61 6460,

ThinkPad T61 6466, ThinkPad T61 8889,

ThinkPad T61 8891, ThinkPad T61 8895,

ThinkPad T61 8897, ThinkPad T61 8898

Lenovo ThinkPad T61p Series(14.1″ standard screens and 15.4″ widescreen)

ThinkPad T61p 6459, ThinkPad T61p 6460,

ThinkPad T61p 8889, ThinkPad T61p 8891

BannerBatteryTonv 1

PIN LAPTOP CHẤT LƯỢNG CAO TONV

TONV là gì?

Tonv là một thương hiệu riêng độc quyền phân phối do công ty PIN XYZ liên kết trực tiếp với nhà máy sản xuất nên dòng sản phẩm pin dùng cho laptop chất lượng cao nhất – Tương đương với pin ZIN theo máy nhưng giá thành lại rẻ hơn – chỉ bằng một nửa so với pin ZIN mua trên hãng.

Vì sao chọn pin chất lượng cao TONV?

 • Dung lượng cao hơn nhiều so với các loại pin thông thường: 5200mAh
 • Dùng các Cell Pin của các hãng như Toshiba, Sanyo…
 • Chất lượng tương đương pin ZIN – Giá thành chỉ bằng một nửa.
 • Bảo hành cực lâu. 12 tháng. Lỗi là đổi mới ngay.
 • Là sản phẩm pin laptop có thương hiệu đầu tiên tại Việt Nam.
 • Có nguồn gốc, xuất sứ, thông số kỹ thuật rõ ràng.

Để kiểm thông tin xuất sứ, dung lượng thật, độ chai của pin, Bạn có thể tham khảo tại đây. ♥

LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI

CTY TNHH TMV TM PIN XYZ

 • Địa Chỉ: 50 Cù Lao – P.2 – Q.Phú Nhuận – TP.Hồ Chí Minh
 • Điện Thoại: 028.3517.6338
 • Mail: binhminhphatlaptop@gmail.com
 • Facebook: Faceboo/binhminhphatlaptop

CHI NHÁNH

Chi Nhánh CH An Bình Phát

 • Địa Chỉ: 56 Đường số 3 – P.9 – Q.Gò Vấp – TP.Hồ Chí Minh
 • Điện Thoại: 0913.773.009
0/5 (0 Reviews)

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Pin Laptop IBM Lenovo ThinkPad T60 R60 SL400”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *