Address
304 North Cardinal
St. Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

Pin Tonv Chất Lượng Cao Cho Laptop HP DV6000 DV2000

594.000

 • Thương Hiệu: TONV
 • Dung Lượng: 5.200mAh
 • Voltage: 10.8V
 • Số Lượng Cell: 6Cell
 • Loại Cell: Li-ion
 • Màu Sắc: Đen
 • Bảo Hành: 12 tháng. Lỗi đổi mới
 • Tình Trạng Sản Phẩm: Mới 100%
 • Xuất xứ: China
Danh mục:

Mô tả

Pin Tonv Chất Lượng Cao Cho Laptop HP DV6000 DV2000

Tương thích với các mã pin HP

441425-001, 432306-001, 432307-001,417066-001, 446506-001, 446507-001, 454931-001, 455804-001, 441243-141, 436281-141,

441462-251, EV088AA, EV089AA, HSTNN-DB32, HSTNN-IB32, HSTNN-Q21C, HSTNN-Q33C, HSTNN-W34C, HSTNN-W20C, ,

HSTNN-IB42 COMPAQ : 462337-001 HSTNN-LB42

Hp:

411462-141 411462-261 411462-321 411462-442 432306-001 436281-251 436281-361 436281-422 440772-001 441425-001 441611-001

454931-001 455804-001 460143-001 HSTNN-DB31 HSTNN-IB31 HSTNN-IB32 HSTNN-IB42 HSTNN-OB31 HSTNN-OB42 NBP6A48A1

HP COMPAQ:

411462-421 411463-251 417066-001 EV088AA EV089AA EX940AA EX941AA HSTNN-DB32 HSTNN-LB31

Tương thích với các mã máy HP

HP Compaq Pavilion DV2000 Series

DV2003EA, DV2004EA, DV2004XX, DV2005EA, DV2006EA, DV2007EA, DV2008EA, DV2020EA, DV2025LA, DV2028EA, DV2029EA,

DV2030EA, DV2031EA, DV2032EA, DV2034EA, DV2035EA, DV2035LA, DV2036EA, DV2049TU, DV2053EA, DV2064EA, DV2065EA,

DV2000, DV2000T, DV2000z, DV2001XX, DV2001tu, DV2001tx, DV2002tu, DV2002tx, DV2002xx, DV2003tu, DV2003tx, DV2004tu,

DV2004tx, DV2005XX, DV2005tu, DV2005tx, DV2006XX, DV2006tu, DV2006tx, DV2007tu, DV2007tx, DV2008tu, DV2008tx, DV2009ea,

DV2009tu, DV2009tx, DV2010ea, DV2010tu

HP Compaq Pavilion DV2100 Series

DV2102EU, DV2103EA, DV2104EU, DV2116EA, DV2129EA, DV2130EA, DV2130TX, DV2131TX, DV2132TX, DV2133TX, DV2134TX,

DV2135TX, DV2136TX, DV2151EA, DV2160LA, DV2161TX, DV2172EA, DV2173EA, DV2175EA, DV2180EU, DV2190EA, DV2195EU,

DV2000T, DV2100, DV2101au, DV2101eu, DV2101tu, DV2101tx, DV2101xx, DV2102au, DV2102tu

HP Compaq Pavilion DV2200 Series

DV2200EA, DV2210EA, DV2211TU, DV2212TU, DV2213TU, DV2214TU, DV2215TU, DV2222LA, DV2225EA, DV2225TX, DV2226EA,

DV2226TX, DV2227TX, DV2241EA, DV2245EA, DV2246EA, DV2268EA, DV2200, DV2201TU, DV2201au, DV2201tx, DV2201xx,

DV2202au, DV2202tu, DV2202tx, DV2203au, DV2203tu, DV2203tx, DV2204au, DV2204tu, DV2204tx, DV2205ea, DV2205tu, DV2205tx,

DV2206TX, DV2206tu, DV2207TX, DV2207ea, DV2207tu, DV2208TX, DV2208ea, DV2208tu, DV2209TX, DV2209ea, DV2209tu,

DV2210TX, DV2210tu, DV2211TX, DV2212tx, DV2213tx, DV2214tx

HP Compaq Pavilion DV2300 Series

DV2300, DV2301tu, DV2301tx, DV2302tu, DV2302tx, DV2303tu, DV2303tx, DV2304tu, DV2304tx, DV2305ea, DV2305tu, DV2305tx,

DV2306ea, DV2306tx, DV2307tx, DV2308tx, DV2310us, DV2312us, DV2313ca, DV2313cl, DV2315nr, DV2320us, DV2327ea, DV2336ea,

DV2351ea, DV2352ea, DV2363ea, DV2370ea, DV2309TX, DV2348EA, DV2375EA, DV2323ea, DV2324ea, DV2325ea

HP Compaq Pavilion DV2400 Series

DV2418NR, DV2410EP, DV2410ET, DV2415ES, DV2440EZ, DV2420et, DV2400, DV2401tx, DV2403tx, DV2404tx, DV2405tx, DV2406tx,

DV2401au, DV2401tu, DV2402au, DV2402ca, DV2402tu, DV2402tx, DV2403au, DV2403tu, DV2404au, DV2404ca, DV2404tu, DV2405au,

DV2405tu, DV2406au, DV2406TU, DV2407TU, DV2408ca, DV2408tu, DV2408tx, DV2409tu, DV2409tx, DV2410ca

HP Pavilion DV2500 Series

DV2500t, DV2500tw, DV2501tu, DV2501tx, DV2501xx, DV2502tu, DV2502tx, DV2503tu, DV2503tx, DV2503xx, DV2504tu, DV2504tx,

DV2504xx, DV2505tu, DV2505tx, DV2506tu, DV2506tx, DV2506xx, DV2507tu, DV2508tu, DV2508tx, DV2509tu, DV2509tx, DV2510eb,

DV2510eo, DV2510tu, DV2510tx, DV2511tu, DV2511tx, DV2512tu, DV2512tx, DV2513tu, DV2513tx, DV2514tu, DV2514tx, DV2515ea,

DV2515eo, DV2515tu, DV2515tx, DV2516tu, DV2516tx, DV2517tu, DV2517tx, DV2518tu, DV2518tx, DV2519ea,DV2519tu, DV2519tx,

DV2520ea, DV2520ee, DV2520en, DV2520tu, DV2520tx, DV2521ea, DV2521ee, DV2521tu, DV2521tx, DV2522tx, DV2523tx, DV2524tx,

DV2525ea, DV2525ei, DV2525en, DV2525tx, DV2526tx, DV2527tx, DV2528ea, DV2528tx, DV2529ea, DV2529tx, DV2530ea, DV2530ee,

DV2530en, DV2530er, DV2530tx, DV2531ea, DV2531ee, DV2531tx, DV2532tx, DV2533tx, DV2534ef, DV2534tx, DV2535ea, DV2535la,

DV2535tx, DV2536tx, DV2537tx, DV2538tx, DV2539tx, DV2540ev, DV2540tx,DV2545ef, DV2550ee, DV2550el, DV2550en, DV2550se,

DV2551ee, DV2554ea, DV2555ea, DV2555ez, DV2560ea, DV2570el, DV2570es, DV2580eo, DV2580et, DV2585ep, DV2590es

HP Pavilion DV2600 Series

DV2601au, DV2601tu, DV2601tx, DV2601xx, DV2602au, DV2602ca, DV2602tu, DV2602tx, DV2602xx, DV2603au, DV2603tu, DV2603tx,

DV2604au, DV2604tu, DV2604tx, DV2605/CT, DV2605tu, DV2605tx, DV2606tu, DV2606tx, DV2607tu, DV2607tx, DV2608ca, DV2608tu,

DV2608tx, DV2609tu, DV2609TX, DV2610ca, DV2610ef, DV2610es, DV2610tu, DV2610tx, DV2610us, DV2611tu, DV2611tx, DV2612ca,

DV2612tu, DV2612tx, DV2613cl, DV2613tu, DV2613tx, DV2614tu, DV2614TX, DV2615en, DV2615nr, DV2615tu, DV2615tx,DV2615us,

DV2616tx, DV2617tx, DV2617us, DV2618ca, DV2618tx, DV2619nr, DV2619tx, DV2620ca, DV2620ea, DV2620et, DV2620tx, DV2620us,

DV2621la, DV2621tx, DV2622ca, DV2622la, DV2622tx, DV2623tx, DV2624la, DV2624tx, DV2625eo, DV2625es, DV2625la, DV2625tx,

DV2626la, DV2626tx, DV2627tx, DV2628tx, DV2629tx,DV2630ea, DV2630ef, DV2630en, DV2630eo, DV2630es, DV2630tx, DV2631tx,

DV2632tx, DV2633tx, DV2634tx, DV2635la, DV2635tx, DV2636tx, DV2637tx, DV2638tx, DV2639tx, DV2640ep, DV2640es, DV2640ez,

DV2640tx, DV2641tx, DV2642tx, DV2643tx, DV2644ef, DV2644tx, DV2645er, DV2650ef, DV2650es, DV2650et, DV2660br, DV2660se,

DV2665br, DV2670br, DV2670ee, DV2670en, DV2675eo, DV2680eb, DV2680ee, DV2680ei, DV2680en, DV2690ee, DV2690el, DV2690en,

DV2699ea, DV2699ee, DV2699ef, DV2699el, DV2699en, DV2699eo, DV2699ep, DV2699es

HP Pavilion DV2700 Series

DV2701tu, DV2701tx, DV2702tu, DV2702tx, DV2702xx, DV2703tu, DV2703tx, DV2704tu, DV2704tx, DV2705tu, DV2705tx, DV2705/CT,

DV2706tu, DV2706tx, DV2707tu, DV2707tx, DV2708ca, DV2708tu, DV2708tx, DV2709tu, DV2709tx, DV2710ca, DV2710tu, DV2710tx,

DV2710us, DV2711tu, DV2711tx, DV2712tu, DV2712tx, DV2713ca, DV2713tx, DV2714ca, DV2714tx, DV2715nr, DV2715tx, DV2716ca,

DV2716tx, DV2717tx, DV2718ca, DV2718tx, DV2718us, DV2719nr, DV2719tx, DV2720ef, DV2720tx, DV2721tx, DV2722tx, DV2723tx,

DV2724ca, DV2724tx, DV2725tx, DV2726ca, DV2726tx, DV2727ca, DV2727tx, DV2728ca, DV2728tx, DV2729tx, DV2730tx, DV2731tx,

DV2732tx, DV2733tx, DV2734tx, DV2735tx, DV2736tx, DV2736us, DV2737tx, DV2738tx, DV2739tx, DV2740se, DV2740tx, DV2741tx,

DV2742se, DV2742tx, DV2743tx, DV2744tx, DV2745se, DV2745tx, DV2746tx, DV2747tx, DV2748tx, DV2749tx, DV2750ef, DV2750es,

DV2750tx, DV2751tx, DV2752tx, DV2753tx, DV2754tx, DV2756tx, DV2760es, DV2770es, DV2799ef, DV2799eo

HP Compaq Pavilion DV2800 Series

DV2801tu, DV2801tx, DV2802tx, DV2803tx, DV2804tx, DV2805tx, DV2806tx, DV2807tx

HP Compaq Pavilion DV2900 Series

HP Compaq Pavilion DV6000 Series (not compatible with HP Pavilion DV6 Series)

DV6000T, DV6000Z, DV6000z, DV6040US, DV6045NR, DV6001EA, DV6003EA, DV6004EA, DV6005EA, DV6006EA, DV6007EA,

DV6010EA, DV6011EA, DV6012EA, DV6013EA, DV6014EA, DV6015EA, DV6016EA, DV6017EA, DV6018EA, DV6019EA, DV6020EA,

DV6021EA, DV6023EA, DV6024EA, DV6025EA, DV6054EA, DV6057EA, DV6058EA, DV6059EA, DV6060EA, DV6061EA, DV6062EA,

DV6063EA

HP Pavilion DV6100 Series

DV6100, DV6100 CTO, DV6102, DV6102OD, DV6103, DV6103NR, DV6105, DV6105CA, DV6105US, DV6107, DV6107US, DV6108,

DV6108NR, DV6109, DV6109OM, DV6110, DV6110CA, DV6110US, DV6113, DV6113CA, DV6113US, DV6115, DV6115CA, DV6119,

DV6119US, DV6120, DV6120CA, DV6120US, DV6125, DV6125OM, DV6125SE, DV6128, DV6128OD, DV6129, DV6129US, DV6130,

DV6130CA, DV6130US, DV6131, DV6131OD, DV6135, DV6135CA, DV6135NR, DV6139, DV6139US, DV6140, DV6140CA, DV6140US,

DV6149, DV6149US, DV6150, DV6150US, DV6150CA, DV6165, DV6165CL, DV6171, DV6171CL, DV6174, DV6174CL, DV6174CA,

DV6187EA, DV6190EU, DV6185EA, DV6187EU, DV6188EA, DV6188EU, DV6189EA, DV6189EU, DV6196EA, DV6198XX

HP Pavilion DV6200 Series

DV6205, DV6205US, DV6205CA, DV6206, DV6206US, DV6208, DV6208NR, DV6209, DV6209US, DV6213, DV6213CL, DV6215,

DV6215US, DV6215CA, DV6216, DV6216OM, DV6225, DV6225US, DV6226, DV6226US, DV6227, DV6227CL, DV6235, DV6235US,

DV6235NR, DV6235CA DV6236, DV6236US, DV6243, DV6243CL, DV6244, DV6244US, DV6245, DV6245US, DV6245CA, DV6246,

DV6246US, DV6247, DV6247CA, DV6247CL, DV6253, DV6253CL, DV6255, DV6255US, DV6255CA, DV6256, DV6256US, DV6263,

DV6263CL, DV6275, DV6275US, DV6200, DV6200EA, DV6201EA, DV6202EA, DV6202TU, DV6203EA, DV6203TU, DV6204EA,

DV6206EA, DV6207EA, DV6209EU, DV6211EA, DV6212EA, DV6213EA, DV6214EA, DV6216EA, DV6218EA, DV6218TX, DV6219EA,

DV6220EA, DV6220EU, DV6220TX, DV6221EA, DV6221TX, DV6222EA, DV6222TX, DV6224TX, DV6225TX, DV6228TX, DV6230EA,

DV6231EA, DV6231EU, DV6232EA, DV6233EA

HP Pavilion DV6300 Series

DV6305, DV6305US, DV6305CA, DV6306, DV6306RS, DV6307, DV6307CA, DV6308, DV6308CA, DV6308NR, DV6315, DV6315CA,

DV6324, DV6324US, DV6325, DV6325US, DV6325CA, DV6326, DV6326US, DV6327, DV6327CA, DV6327CL, DV6335, DV6335US,

DV6335CA, DV6337, DV6337CL, DV6337US, DV6345, DV6345US, DV6353, DV6353US, DV6353CA, DV6353CL, DV6355, DV6355US,

DV6355CA, DV6363, DV6363CA, DV6365, DV6365US, DV6375, DV6375US, DV6300, DV6303TU, DV6304TU, DV6306TX, DV6307TX,

DV6308TX, DV6309TX, DV6314EA, DV6315TX, DV6316TX, DV6322EA, DV6333EA, DV6334EA, DV6361EA, DV6364EA, DV6365EA,

DV6366EA, DV6383EA, DV6384EA, DV6395EA, DV6396EA, DV6301EA, DV6301EU, DV6306EU, DV6307EU, DV6311EU, DV6315EA,

DV6316EU, DV6317EU, DV6321EA, DV6323EA, DV6324EA, DV6325EA, DV6329EA

HP Pavilion DV6400 Series

DV6400, DV6400 CTO, DV6401, DV6401CA, DV6401EO, DV6401TU, DV6401TX, DV6402, DV6402CA, DV6402TU, DV6402TX, DV6403,

DV6403CL, DV6403TU, DV6403TX, DV6404, DV6404CA, DV6404TU, DV6404TX, DV6405, DV6405US, DV6405CA, DV6405EO, DV6406,

DV6406CA, DV6406TX, DV6406NR, DV6407TX, DV6408, DV6408CA, DV6408NR, DV6408EZ, DV6408TX, DV6409, DV6409US, DV6409CA,

DV6409WM, DV6409TX, DV6410, DV6410CA, DV6410EO, DV6411EJ, DV6412EJ, DV6413EJ, DV6415, DV6415US, DV6415CA, DV6415EB,

DV6415EO, DV6415EZ, DV6416, DV6416CA, DV6420EF, DV6420EM, DV6420EO, DV6420EP, DV6420EW, DV6423, DV6423OM, DV6424,

DV6424CA, DV6425, DV6425US, DV6425CA, DV6425EF, DV6425EG, DV6405EF, DV6426, DV6426US, DV6426EI, DV6428, DV6428CA,

DV6429ES, DV6433, DV6433CL, DV6435, DV6435CA, DV6436, DV6436NR, DV6445, DV6445US, DV6446, DV6446US, DV6447, DV6447OM,

DV6448, DV6448SE, DV6449, DV6449US, DV6450, DV6450US, DV6451, DV6451US, DV6458, DV6458SE, DV6460ECDV6470, DV6470US

HP Compaq Pavilion DV6500 Series

DV6500, DV6500T, DV6501TX, DV6502TX, DV6503TX, DV6504TX, DV6505TX, DV6506TU, DV6506TX, DV6507TU, DV6507TX,

DV6508TX,DV6509TU, DV6509TX, DV6510TX, DV6530TX, DV6531TX, DV6532TX, DV6535TX, DV6536TX, DV6537TX, DV6538TX,

DV6539TX, DV6540TX, DV6541TX, DV6542TX, DV6543TX, DV6544TX, DV6545TX, DV6546TX, DV6547TX, DV6548TX, DV6549TX,

DV6558EA, DV6560, DV6560US, DV6563, DV6563CL, DV6565, DV6565US, DV6565CA, DV6567, DV6567CL, DV6570, DV6570US,

DV6573, DV6573CL, DV6575, DV6575US, GA404UA

HP Compaq Pavilion DV6600 Series

DV6600, DV6601AX, DV6601EI, DV6601TU, DV6602AX, DV6602EI, DV6602TU, DV6602TX, DV6603AU, DV6603AX, DV6603TU,

DV6603TX, DV6604AU, DV6604TU, DV6604TX, DV6607NR, DV6609TX, DV6610EF, DV6610EP, DV6610EW, DV6610TX, DV6611TX,

DV6612TX, DV6613TX, DV6614TX, DV6615TX, DV6616ES, DV6616TX, DV6617TX, DV6618TX, DV6619TX, DV6620EA, DV6620EB,

DV6620EI

HP Compaq Pavilion DV6700 Series

DV6700, DV6701TX, DV6702TX, DV6703TX, DV6704TX, DV6705TX, DV6706TX, DV6707TX, DV6708TX, DV6709TX, DV6710TX,

dv6700 CTO, DV6700ef, DV6701au, DV6701ax, DV6701ca, DV6701tu, DV6701us, DV6702au, DV6702ax, DV6702tu, DV6702xx,

DV6703au, DV6703ax, DV6703tu, DV6704au, DV6704ax, DV6704ca, DV6704nr, DV6704tu, DV6705au, DV6705ax, DV6705ca, DV6705el

HP Compaq Pavilion DV6800 Series

HP Compaq Pavilion DV6900 Series

Compaq Presario V3000 Series

V3000 CTO, V3000t CTO, V3000z CTO, V3010, V3010CA, V3010US, V3015, V3015NR, V3015CA, V3016, V3016US, V3018, V3018CL,

V3018US, V3019, V3019US, V3020, V3020US, V3020CA, V3030, V3030CA, V3030US, V3003XX, V3005TU, V3006AU, V3007AU,

V3007TU, V3008AU, V3008TU, V3009AU, V3011TU, V3012AU, V3013AU, V3014AU, V3014TU, V3015AU, V3016AU, V3016TU, V3017AU,

V3017LA, V3017TU, V3018AU, V3018TU, V3019AU, V3019TU, V3020TU, V3021TU, V3022AU, V3022TU, V3024TU, V3025TU, V3026AU,

V3026TU, V3027AU, V3027TU, V3028AU, V3028TU, V3029AU, V3029TU, V3030TU

Compaq Presario V3100 Series

V3143AU, V3144AU, V3146AU, V3147AU, V3165TU, V3173TU, V3175TU, V3176TU, V3177TU, V3178TU, V3179TU, V3180TU, V3181TU,

V3185TU, V3186TU, V3187TU, V3188TU, V3189TU, V3190TU, V3191TU, V3192TU, V3100, V3101AU, V3101TU, V3102AU, V3102TU,

V3103AU, V3103TU, V3104AU, V3104TU, V3105AU, V3105TU, V3106AU, V3106TU, V3107AU, V3107TU, V3108AU, V3108TU, V3109AU,

V3109TU, V3110AU, V3110TU, V3111AU, V3111TU, V3112TU, V3113AU, V3113TU, V3114AU, V3114TU, V3115AU, V3115TU, V3116AU,

V3116TU, V3117AU, V3117TU, V3118TU, V3119TU

Compaq Presario V3200 Series

V3200, V3205AU, V3206AU, V3207AU, V3208AU, V3209TU, V3210TU, V3211AU, V3212AU, V3213AU, V3214AU, V3214TU, V3215AU,

V3215TU, V3216AU, V3216TU, V3217AU, V3217TU, V3218AU, V3218LA, V3219AU, V3220AU, V3221AU, V3222AU, V3224AU, V3226AU,

V3226TU, V3227AU, V3227TU, V3228TU, V3229AU, V3229TU, V3230TU, V3231TU, V3232AU, V3232TU, V3233AU, V3233TU

Compaq Presario V3300 Series

V3300, V3301TU, V3302TU, V3303TU, V3304TU, V3305TU, V3306TU, V3307TU, V3308AU, V3308TU, V3309AU, V3309TU, V3310AU,

V3310TU, V3311AU, V3311TU, V3312AU, V3312TU, V3314TU, V3315TU, V3316TU, V3317TU, V3318TU, V3319TU, V3320TU, V3321TU,

V3324TU, V3325TU, V3326TU, V3327TU, V3328TU, V3329TU, V3350TU, V3351TU, V3352TU, V3301AU, V3302AU, V3303AU, V3304AU,

V3305AU, V3306AU, V3307AU, V3313TU, V3315LA, V3317LA, V3322TU, V3323TU, V3330TU, V3331TU, V3332TU, V3333TU, V3334TU,

V3335TU, V3336TU, V3337TU, V3338TU, V3339TU, V3340TU, V3341TU, V3342TU, V3343TU, V3344TU, V3345TU, V3346TU, V3347TU,

V3348TU, V3349TU

Compaq Presario V3400 Series

V3422TX, V3423TX, V3428TU, V3430TU, V3431TU, V3432TU, V3433TU, V3434AU, V3434TU, V3435AU, V3435TU, V3436AU, V3436TU,

V3437AU, V3437TU, V3438AU, V3438TU, V3439AU, V3439TU, V3440AU, V3440TU, V3441AU, V3441TU, V3442AU, V3442TU, V3443AU,

V3443TU, V3444AU, V3400, V3404TX, V3405TX, V3409TU, V3410TU, V3411TU, V3414TU, V3415TU, V3415TX, V3416TU

Compaq Presario V3500 Series

V3514TU, V3515TU, V3516TU, V3517TU, V3518TU, V3519TU, V3520TU, V3521TU, V3522TU, V3523TU, V3524TU, V3525TU, V3526TU,

V3527TU, V3528TU, V3529TU, V3530TU, V3501TU, V3502TU, V3503TU, V3504TU, V3505TU, V3506TU, V3507TU, V3508TU, V3509TU,

V3510TU, V3511TU, V3512TU, V3532TU, V3533TU, V3534TU, V3535TU, V3513TU, V3531TU

Compaq Presario V3600 Series

V3600 CTO, V3601AU, V3601TU, V3601TX, V3602AU, V3602TU, V3602TX, V3603AU, V3603TU, V3603TX, V3604AU, V3604TU, V3604TX,

V3605AU, V3605TU, V3605TX, V3606AU, V3606TU, V3606TX, V3607AU, V3607TU, V3607TX, V3608AU, V3608TU, V3608TX, V3609AU,

V3609TU, V3609TX, V3610AU, V3610TU, V3610TX, V3611AU, V3611TU, V3611TX, V3612AU, V3612TU, V3612TX, V3613AU

Compaq Presario V3700 Series

V3701AU, V3701TU, V3701TX, V3702AU, V3702TU, V3702TX, V3703AU, V3703TU, V3703TX, V3704AU, V3704TU, V3704TX, V3704VU,

V3705AU, V3705TU, V3705TX, V3706AU, V3706TU, V3706TX, V3707AU, V3707TU, V3707TX, V3708AU, V3708TU, V3708TX, V3709AU,

V3709TU, V3709TX, V3710AU, V3710TU, V3710TX, V3711AU, V3711TU, V3712AU, V3712TU, V3713AU, V3713TU, V3714AU

Compaq Presario V3800 Series

V3801AU, V3801TX, V3802AU, V3802TU, V3802TX, V3803AU, V3803TU, V3803TX, V3804AU, V3804TU, V3804TX, V3805AU, V3805TU,

V3806TU, V3807TU, V3808TU, V3809TU, V3810TU, V3811TU, V3812TU, V3813TU, V3814TU

Compaq Presario V3900 Series

Compaq Presario V6000 Series

V6000T, V6000Z, V6030US, V6105NR, V6120US, V6130US, V6012EA, V6014EA, V6016EA, V6024EA, V6025EA, V6057EA, V6065EA,

V6066EA, V6000, V6004AU, V6000 CTO, V6000AU, V6000T CTO, V6000TX CTO, V6000Z CTO, V6001AU, V6001XX, V6002AU, V6002XX,

V6003AU, V6048CL

Compaq Presario V6100 Series

V6103EA, V6108AU, V6108EA, V6109EA, V6110EA, V6111AU, V6112EU, V6113EA, V6114EA, V6115EU, V6117EU, V6131EU, V6139EU,

V6140TU, V6141TU, V6149EA, V6155EA, V6181EA, V6182EA, V6100, V6101AU, V6101EU, V6101TU, V6102AU, V6102EA, V6102TU,

V6103AU, V6103TU, V6104AU, V6104TU, V6105AU, V6105EA, V6105TU, V6106AU, V6106TU, V6108TU, V6109AU, V6109TU

Compaq Presario V6200 Series

V6200, V6202EA, V6207AU, V6209AU, V6210AU, V6211TU, V6213TU, V6214TU, V6215TU, V6216TU, V6217TU, V6218TU, V6219TU,

V6220TU, V6221TU, V6222EA, V6239EU, V6241EA, V6261EU, V6268EA, V6272EU, V6201AU, V6201TU, V6202AU, V6202TU, V6203AU,

V6203TU, V6204AU, V6204EA, V6204TU, V6205AU, V6205TU, V6206AU, V6206TU, V6207TU, V6208AU, V6208TU, V6209TU

Compaq Presario V6300 Series

V6300, V6335EA, V6355EU, V6304AU, V6306TU, V6308TU, V6309TU, V6310TU, V6311TU, V6312TU, V6313TU, V6314TU, V6315EA,

V6315TU, V6318TU, V6319TU, V6320TU, V6321TU, V6322TU, V6336EA, V6337EA, V6345EA, V6314EA, V6320EA, V6328EA, V6338EU,

V6340EU, V6341EA, V6343EA, V6346EA, V6301AU, V6301TU, V6302AU, V6302EU, V6302TU, V6303AU, V6303TU, V6304TU

Compaq Presario V6400 Series

V6400, V6410ET, V6430ES, V6429ES, V6430EF, V6435ES, V6450EE, V6450EN, V6401TU, V6402TU, V6403TU, V6404TU, V6405AU,

V6405TU, V6406TU, V6407TU, V6408TU, V6411TU, V6412TU, V6415ES, V6421TU, V6423TU, V6425TU, V6426TU, V6427TU, V6428TU,

V6430EE, V6430EN, V6400 CTO, V6401AU, V6402AU, V6402CA, V6403AU, V6404AU, V6405CA, V6406AU, V6409TU, V6410CA, V6410TU,

V6415CA, V6415TU, V6416TU, V6417TU, V6418TU, V6419TU, V6420ET, V6420TU, V6420US, V6422TU, V6424TU, V6444US

Compaq Presario V6500 Series

V6500, V6554ES, V6580ED, V6595ES, V6530ED, V6560EA, V6570ES, V6590ES, V6594ES, V6505TU, V6506TU, V6254EA, V6501TU,

V6502TU, V6503TU, V6504TU, V6507TU, V6508TU, V6509TU, V6510TU, V6511TU, V6512TU, V6513TU, V6514TU, V6515TU, V6516TU,

V6599XX, V6500T CTO, V6500Z CTO, V6501AU, V6502AU, V6502EO, V6503AU, V6504AU, V6505AU, V6506AU, V6507AU, V6508AU,

V6508EO, V6510ET, V6515ES, V6517TU, V6518ES, V6518TU, V6519TU, V6520ED, V6520TU, V6521TU, V6522TU, V6523TU, V6524TU,

V6533EF, V6572ES, V6592ES

Compaq Presario V6600 Series

V6600 CTO, V6601AU, V6601TU, V6602AU, V6602TU, V6603AU, V6603TU, V6604AU, V6604TU, V6605AU, V6605TU, V6606AU, V6606TU,

V6607AU, V6607ES, V6607TU, V6608AU, V6608TU, V6609AU, V6609TU, V6610AU, V6610EO, V6610ES, V6610ET, V6610TU, V6611AU,

V6611TU, V6612AU, V6612TU, V6613AU, V6613TU, V6614AU, V6614TU, V6615AU, V6615EE, V6615EF, V6615EN, V6615ES, V6615TU,

V6616AU, V6616TU, V6617AU, V6618AU, V6620ET, V6620US, V6630EA, V6630EM, V6630ET, V6640ED, V6640ES, V6642EA, V6642EM,

V6650ED, V6650ES, V6660ED

Compaq Presario V6700 Series

V6700TX CTO, V6701AU, V6701TU, V6702AU, V6702TU, V6703AU, V6703TU, V6704AU, V6704TU, V6705AU, V6705TU, V6706TU,

V6707TU, V6708TU, V6709TU, V6710ES, V6710ET, V6710TU, V6711TU, V6712TU, V6713TU, V6714TU, V6715EE, V6715EN, V6715TU,

V6719NR, V6720ES, V6730ES, V6730ET, V6741US

Compaq Presario V6800 Series

Compaq Presario V6900 Series

Compaq Presario F500 Series

F500, F505LA, F506LA, F553US, F555US, F557US, F500EA, F501AU, F502AU, F502EU, F502LA, F502ea, F503AU, F504AU, F505AU,

F545EA, F545EU, F504EA, F504EM, F504EU, F505EA, F506EA, F550EE, F550EF, F550EL, F550EN, F550EO, F550ES, F550ET, F551AU,

F552AU, F552LA, F553AU, F553CL, F554AU, F555AU, F555LA, F557WM, F558US, F560EA, F560EL, F560EM, F560ET, F560US, F560XX,

F562LA, F564LA, F565CA, F565LA, F566LA, F571AU, F572AU, F572US, F573AU, F574AU, F575AU, F576AU, F577AU, F577CL, F579WM

Compaq Presario F700 Series

F700EF, F700EM, F706LA, F710EE, F710EF, F710EL, F712NR, F715EF, F715EM, F715EO, F722CA, F725EL, F729EM , F730US, F731AU,

F732AU, F732NR, F733AU, F734AU, F735AU, F736AU, F737AU, F739WM

HP G6000 all series

HP G7000 all series

Compaq Presario A900 all series

Compaq Presario C700 Series

C700ET, C700LA, C700T, C700XX, C701LA, C701TU, C701XX, C702LA, C702TU, C703LA, C703TU, C704TU, C705LA, C705TU, C706TU,

C707LA, C707TU, C708LA, C708TU, C709LA, C709TU, C710BR, C710ED, C710EE, C710EF, C710EL, C710EM, C710EN, C710TU, C711TU,

C712TU, C713TU, C714NR, C714TU, C715TU, C716TU, C717NR, C717TU, C718TU, C719TU, C720BR, C720ES, C721TU, C722TU, C725BR,

C727US, C730BR, C730EE, C730EL, C732EF, C732EM, C732ES, C732TU, C735ED, C737BR, C737TU, C740EE, C742EA, C742EM, C742ES,

C745EL, C750EF, C750EL, C750EM, C755ES, C756ES, C700EM

HP Pavilion DX6500 Series

Pin Tonv Chất Lượng Cao Laptop HP DV6000 DV2000

HP DV2000/DV6000 Compaq V3000 V6000 C700 F500 DV2700 F700 V3400 V3500 V3600 V3700 V3800 V3900 DV2300 DV2100 DV2200 DV2400 DV6700 DV2500 G6000 G700 DV6500 DV6600

TONV là gì?

Tonv là một thương hiệu riêng độc quyền phân phối do công ty PIN XYZ liên kết trực tiếp với nhà máy sản xuất nên dòng sản phẩm pin dùng cho laptop chất lượng cao nhất – Tương đương với pin ZIN theo máy nhưng giá thành lại rẻ hơn – chỉ bằng một nửa so với pin ZIN mua trên hãng.

Vì sao chọn pin chất lượng cao TONV?

 • Dung lượng cao hơn nhiều so với các loại pin thông thường: 5200mAh
 • Dùng các Cell Pin của các hãng như Toshiba, Sanyo…
 • Chất lượng tương đương pin ZIN – Giá thành chỉ bằng một nửa.
 • Bảo hành cực lâu. 12 tháng. Lỗi là đổi mới ngay.
 • Là sản phẩm pin laptop có thương hiệu đầu tiên tại Việt Nam.
 • Có nguồn gốc, xuất sứ, thông số kỹ thuật rõ ràng.

Để kiểm thông tin xuất sứ, dung lượng thật, độ chai của pin, Bạn có thể tham khảo tại đây. ♥

LIÊN HỆ TƯ VẤN VÀ ĐẶT HÀNG :

CÔNG TY TNHH TM MTV BÌNH MINH PHÁT

Địa Chỉ: 50 Cù Lao – P.2 – Q.Phú Nhuận

Điện Thoại: 028.3517.6338

Mail:binhminhphatcomputer@gmail.com

Website 1 : https://pinlaptop.xyz

Website 2 : https://binhminhphat.info

GIỜ LÀM VIỆC:

Sáng: 08:30 – 12:15

Chiều: 13:30 – 20:00

Làm việc tất cả các ngày trong tuần trừ các ngày nghỉ lễ.

0/5 (0 Reviews)

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Pin Tonv Chất Lượng Cao Cho Laptop HP DV6000 DV2000”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *