Address
304 North Cardinal
St. Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

Pin Laptop Tonv HP CQ42 CQ43 CQ62 DM4 G4 G6 MU06 MU09

600.000

 • Thương Hiệu: TONV
 • Dung Lượng: 5.200mAh
 • Voltage: 10.8V
 • Số Lượng Cell: 6Cell
 • Loại Cell: Li-ion
 • Màu Sắc: Đen
 • Bảo Hành: 12 tháng. Lỗi đổi mới
 • Tình Trạng Sản Phẩm: Mới 100%
 • Xuất sứ: China
Danh mục:

Mô tả

Pin Laptop Tonv HP CQ42 CQ43 CQ62 DM4 G4 G6 MU06 MU09

Pin Laptop Tonv HP CQ42 CQ43 CQ62 DM4 G4 G6 MU06 MU09

Pin Laptop Tonv HP CQ42 CQ43 CQ62 DM4 G4 G6 MU06 MU09Pin Laptop Tonv HP CQ42 CQ43 CQ62 DM4 G4 G6 MU06 MU09Pin Laptop Tonv HP CQ42 CQ43 CQ62 DM4 G4 G6 MU06 MU09

Tương thích với các mã Pin Laptop Tonv HP CQ42 CQ43 CQ62 DM4 G4 G6 MU06 MU09

586006-321, 586006-361, 586007-541, 586028-341

588178-141, 593550-001, 593553-001, 593554-001,

593562-001, 636631-001, 640320-001, GSTNN-Q62C

HSTNN-CB0W, HSTNN-CBOW, HSTNN-F01C

HSTNN-F02C , HSTNN-I78C, HSTNN-I79C

HSTNN-I81C, HSTNN-I83C, HSTNN-I84C

HSTNN-IB0N, HSTNN-IB0X, HSTNN-IB1E

HSTNN-OB0X, HSTNN-OB0Y, HSTNN-Q47C

HSTNN-Q48C, HSTNN-Q49C, HSTNN-Q50C

HSTNN-Q51C, HSTNN-Q60C, HSTNN-Q61C

HSTNN-Q62C, HSTNN-Q63C, HSTNN-Q64C

HSTNN-UB0W, HSTNN-UB1G, HSTNN-YB0X

MU06, MU06XL, MU09, MU09XL, NBP6A174

NBP6A174B1, NBP6A175, NBP6A175B1

WD548AA, WD549AA

Tương thích với các mã máy Dùng Pin Laptop Tonv HP CQ42 CQ43 CQ62 DM4 G4 G6 MU06 MU09

COMPAQ

Compaq 435 Notebook PC,

Compaq 436 Notebook PC,

Compaq 650 Notebook PC,

Compaq 655 Notebook PC,

Compaq Presario CQ32,

Compaq Presario CQ42,

Compaq Presario CQ43,

Compaq Presario CQ56,

Compaq Presario CQ56z-200 CTO,

Compaq Presario CQ57,

Compaq Presario CQ62,

Compaq Presario CQ62z-200CTO,

Compaq Presario CQ62z-300 CTO,

Compaq Presario CQ630,

Compaq Presario CQ72

Compaq Presario CQ42-100 Series

Presario CQ42-100, Presario CQ42-102TU, Presario CQ42-103TU,

Presario CQ42-105TU, Presario CQ42-106TU, Presario CQ42-108TU,

Presario CQ42-109TU, Presario CQ42-111TU, Presario CQ42-115TU,

Presario CQ42-116TU, Presario CQ42-117TU, Presario CQ42-118TU,

Presario CQ42-119TU, Presario CQ42-121LA, Presario CQ42-122LA,

Presario CQ42-123LA, Presario CQ42-124LA, Presario CQ42-125TU,

Presario CQ42-126LA, Presario CQ42-126TU, Presario CQ42-130TU,

Presario CQ42-131TU, Presario CQ42-132TU, Presario CQ42-133TU,

Presario CQ42-134TU, Presario CQ42-135TU, Presario CQ42-136TU,

Presario CQ42-137TU, Presario CQ42-138TU, Presario CQ42-139TU,

Presario CQ42-140TU, Presario CQ42-151TX, Presario CQ42-152TU,

Presario CQ42-152TX, Presario CQ42-154TX, Presario CQ42-158TX,

Presario CQ42-160TU, Presario CQ42-160TX, Presario CQ42-163TX,

Presario CQ42-165TX, Presario CQ42-166TX, Presario CQ42-167TU,

Presario CQ42-167TX, Presario CQ42-168TU, Presario CQ42-169TU,

Presario CQ42-170TX, Presario CQ42-171TX, Presario CQ42-173TU,

Presario CQ42-173TX, Presario CQ42-174TX, Presario CQ42-175TX,

Presario CQ42-176TX, Presario CQ42-177TX, Presario CQ42-179TX,

Presario CQ42-181TX, Presario CQ42-182TX, Presario CQ42-185TX,

Presario CQ42-186TX, Presario CQ42-187TX, Presario CQ42-188TX,

Presario CQ42-189TX, Presario CQ42-193TX, Presario CQ42-194TX,

Presario CQ42-195TX

Compaq Presario CQ42-200 Series

Presario CQ42-200, Presario CQ42-201AU, Presario CQ42-201AX,

Presario CQ42-201TU, Presario CQ42-202LA, Presario CQ42-203AU,

Presario CQ42-203LA, Presario CQ42-205AU, Presario CQ42-205AX,

Presario CQ42-205LA, Presario CQ42-206AX, Presario CQ42-207LA,

Presario CQ42-207TU, Presario CQ42-208LA, Presario CQ42-211BR,

Presario CQ42-212BR, Presario CQ42-213AU, Presario CQ42-213BR,

Presario CQ42-214AU, Presario CQ42-215TU, Presario CQ42-216TU,

Presario CQ42-218AX, Presario CQ42-219AX, Presario CQ42-219TU,

Presario CQ42-220AX, Presario CQ42-220BR, Presario CQ42-220TU,

Presario CQ42-222AX, Presario CQ42-223AX, Presario CQ42-223LA,

Presario CQ42-224AX, Presario CQ42-224LA, Presario CQ42-224TU,

Presario CQ42-225AX, Presario CQ42-225LA, Presario CQ42-225TU,

Presario CQ42-227AX, Presario CQ42-227TU, Presario CQ42-228LA,

Presario CQ42-228TU, Presario CQ42-229TU, Presario CQ42-230AX,

Presario CQ42-232AX, Presario CQ42-232TU, Presario CQ42-233AX,

Presario CQ42-233TU, Presario CQ42-234TU, Presario CQ42-251TU,

Presario CQ42-251TX, Presario CQ42-252TX, Presario CQ42-253TU,

Presario CQ42-253VX, Presario CQ42-254TU, Presario CQ42-254TX,

Presario CQ42-255TX, Presario CQ42-256TX, Presario CQ42-256VX,

Presario CQ42-257TU, Presario CQ42-257TX, Presario CQ42-257VX,

Presario CQ42-258TU, Presario CQ42-258VX, Presario CQ42-259VX,

Presario CQ42-260TU, Presario CQ42-261TU, Presario CQ42-262TU,

Presario CQ42-262VX, Presario CQ42-263TU, Presario CQ42-264VX,

Presario CQ42-265TU, Presario CQ42-266TU, Presario CQ42-267VX,

Presario CQ42-268TU, Presario CQ42-268TX, Presario CQ42-268VX,

Presario CQ42-269TX, Presario CQ42-269VX, Presario CQ42-270TU,

Presario CQ42-270VX, Presario CQ42-271TU, Presario CQ42-272TU,

Presario CQ42-273TU, Presario CQ42-273TX, Presario CQ42-274TX,

Presario CQ42-274VX, Presario CQ42-275TU, Presario CQ42-275TX,

Presario CQ42-276TU, Presario CQ42-276TX, Presario CQ42-277TU,

Presario CQ42-277TX, Presario CQ42-278TX, Presario CQ42-279TU,

Presario CQ42-279TX, Presario CQ42-280TU, Presario CQ42-280TX,

Presario CQ42-283TX, Presario CQ42-284TU, Presario CQ42-284TX,

Presario CQ42-285TU, Presario CQ42-285TX, Presario CQ42-286TX,

Presario CQ42-287TX, Presario CQ42-288TX, Presario CQ42-289TX,

Presario CQ42-290TX, Presario CQ42-291TX, Presario CQ42-292TX,

Presario CQ42-294TX, Presario CQ42-295TX, Presario CQ42-296TX,

Presario CQ42-298TX, Presario CQ42-299TX

Compaq Presario CQ42-300 Series

Presario CQ42-300, Presario CQ42-301AX, Presario CQ42-301TU,

Presario CQ42-302AX, Presario CQ42-303TU, Presario CQ42-304AU,

Presario CQ42-304TU, Presario CQ42-305AU, Presario CQ42-309AX,

Presario CQ42-310AX, Presario CQ42-311AU, Presario CQ42-312AU,

Presario CQ42-313AU, Presario CQ42-313AX, Presario CQ42-320CA,

Presario CQ42-352TU, Presario CQ42-353TU, Presario CQ42-354TU,

Presario CQ42-354TX, Presario CQ42-355TX, Presario CQ42-356TX,

Presario CQ42-359TU, Presario CQ42-360TU, Presario CQ42-362TU,

Presario CQ42-365TU, Presario CQ42-371TU

Compaq Presario CQ42-400 Series

Presario CQ42-400, Presario CQ42-400AU, Presario CQ42-400AX,

Presario CQ42-400TU, Presario CQ42-401AU, Presario CQ42-401AX,

Presario CQ42-401TU, Presario CQ42-402AU, Presario CQ42-402AX,

Presario CQ42-402TU, Presario CQ42-403AX, Presario CQ42-404AU,

Presario CQ42-404AX, Presario CQ42-404TU, Presario CQ42-408LA,

Presario CQ42-450TU, Presario CQ42-450TX, Presario CQ42-451TU,

Presario CQ42-452TU, Presario CQ42-453TU, Presario CQ42-455TU,

Presario CQ42-457TU, Presario CQ42-459TU, Presario CQ42-460TU,

Presario CQ42-461TU, Presario CQ42-462TU, Presario CQ42-463TU,

Presario CQ42-465TU, Presario CQ42-467TU, Presario CQ42-471TU

Compaq Presario CQ43-100 Series

Presario CQ43-100, Presario CQ43-101AU, Presario CQ43-101TU,

Presario CQ43-101TX, Presario CQ43-102AU, Presario CQ43-102TU,

Presario CQ43-102TX, Presario CQ43-103TX, Presario CQ43-103TU,

Presario CQ43-104TU, Presario CQ43-105TU, Presario CQ43-106TU,

Presario CQ43-107TU, Presario CQ43-108TU, Presario CQ43-109TU,

Presario CQ43-111BR, Presario CQ43-111TU, Presario CQ43-112BR,

Presario CQ43-112TU, Presario CQ43-113BR, Presario CQ43-114TU,

Presario CQ43-116TU, Presario CQ43-160LA, Presario CQ43-170LA,

Presario CQ43-171LA, Presario CQ43-172LA, Presario CQ43-173LA,

Presario CQ43-174LA, Presario CQ43-176LA, Presario CQ43-177LA,

Presario CQ43-178LA

Compaq Presario CQ43-200 Series

Presario CQ43-200, Presario CQ43-200TX, Presario CQ43-202TX,

Presario CQ43-203TX, Presario CQ43-204TU, Presario CQ43-204TX,

Presario CQ43-208TU

Compaq Presario CQ43-300 Series

Presario CQ43-300, Presario CQ43-300AU, Presario CQ43-300LA,

Presario CQ43-300TU, Presario CQ43-300TX, Presario CQ43-301AU,

Presario CQ43-301TU, Presario CQ43-301TX, Presario CQ43-302AU,

Presario CQ43-302TU, Presario CQ43-302TX, Presario CQ43-303AU,

Presario CQ43-303TX, Presario CQ43-304AU, Presario CQ43-304TX,

Presario CQ43-305AU, Presario CQ43-305LA, Presario CQ43-305TU,

Presario CQ43-306AU, Presario CQ43-306TU, Presario CQ43-307AU,

Presario CQ43-307TU, Presario CQ43-308AU, Presario CQ43-308TU,

Presario CQ43-308TX, Presario CQ43-309AU, Presario CQ43-311TU,

Presario CQ43-314BR, Presario CQ43-325BR, Presario CQ43-350LA,

Presario CQ43-351LA

Compaq Presario CQ43-400 Series

Presario CQ43-400LA, Presario CQ43-400TU, Presario CQ43-400TX,

Presario CQ43-401TU, Presario CQ43-402AU, Presario CQ43-402LA,

Presario CQ43-403AU, Presario CQ43-403TU, Presario CQ43-404AU,

Presario CQ43-404TU, Presario CQ43-405AU, Presario CQ43-405LA,

Presario CQ43-406AU, Presario CQ43-407TX, Presario CQ43-408LA,

Presario CQ43-408TU, Presario CQ43-409AU, Presario CQ43-409TU,

Presario CQ43-409TX, Presario CQ43-410AU, Presario CQ43-410LA,

Presario CQ43-410TX, Presario CQ43-411AU, Presario CQ43-411LA,

Presario CQ43-411TU, Presario CQ43-412AU, Presario CQ43-412TU,

Presario CQ43-413TX, Presario CQ43-414TU, Presario CQ43-414TX,

Presario CQ43-416LA, Presario CQ43-416TX, Presario CQ43-417TU,

Presario CQ43-418LA, Presario CQ43-418TU, Presario CQ43-419TU,

Presario CQ43-421TU, Presario CQ43-422TU, Presario CQ43-423TU,

Presario CQ43-424TU, Presario CQ43-450LA

HP CQ42/DM4 G4 G6 CQ62 CQ57 CQ58 G62 G42 431 430 435 450 630 631 635 636 650 655 G72 Pavilion DV3-4000 DV5-2000 DV5-3000 DV6-3000 DV6-4000 / Compaq CQ32 CQ56 CQ72 G7 CQ43 HP2000 HP1000 G72 MU06 G4-2000

PIN LAPTOP CHẤT LƯỢNG CAO TONV

Pin laptop chất lượng cao TONV

TONV là gì?

Tonv là một thương hiệu riêng độc quyền phân phối do công ty PIN XYZ liên kết trực tiếp với nhà máy sản xuất nên dòng sản phẩm pin dùng cho laptop chất lượng cao nhất – Tương đương với pin ZIN theo máy nhưng giá thành lại rẻ hơn – chỉ bằng một nửa so với pin ZIN mua trên hãng.

Vì sao chọn pin chất lượng cao TONV?

 • Dung lượng cao hơn nhiều so với các loại pin thông thường: 5200mAh
 • Dùng các Cell Pin của các hãng như Toshiba, Sanyo…
 • Chất lượng tương đương pin ZIN – Giá thành chỉ bằng một nửa.
 • Bảo hành cực lâu. 12 tháng. Lỗi là đổi mới ngay.
 • Là sản phẩm pin laptop có thương hiệu đầu tiên tại Việt Nam.
 • Có nguồn gốc, xuất sứ, thông số kỹ thuật rõ ràng.

Để kiểm thông tin xuất sứ, dung lượng thật, độ chai của pin, Bạn có thể tham khảo tại đây. ♥

LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI

CTY TNHH TMV TM PIN XYZ

 • Địa Chỉ: 50 Cù Lao – P.2 – Q.Phú Nhuận – TP.Hồ Chí Minh
 • Điện Thoại: 0932.118.689 – 028.3517.6338
 • Mail: binhminhphatlaptop@gmail.com
 • Facebook: Faceboo/binhminhphatlaptop

CHI NHÁNH

Chi Nhánh CH An Bình Phát

 • Địa Chỉ: 316 Nguyễn Thái Sơn – P.4 – Q.Gò Vấp – TP.Hồ Chí Minh
 • Điện Thoại: 0888.71.74.79

Chi nhánh CH An Phước

 • Địa Chỉ: 56 Đường số 3 – P.9 – Q.Gò Vấp – TP.Hồ Chí Minh
 • Điện Thoại: 0913.773.009
0/5 (0 Reviews)

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Pin Laptop Tonv HP CQ42 CQ43 CQ62 DM4 G4 G6 MU06 MU09”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *